Deutsch-Polnische Begegnungsschule „Willy-Brandt-Schule” in Warschau

Aikido

AIKIDO DLA DZiECI

Prowadzący: Arkadiusz Gajewski

4 dan Aikido Aikikai, pełniący rolę fukushidoin (instruktor i egzaminator) w Polskiej Federacji Aikido, organizacji oficjalnie uznanej przez kwaterę główną Aikido, Hombu Dojo w Tokyo.
Założyciel i głównoprowadzący nauczyciel w Klubie Aikido Kyodo na Ursynowie. Istniejący od 2010 roku.
Z wykształcenia pedagog, instruktor sportu, rekreacji ruchowej, dyplom Ministerstwa Sportu.

terminy: środy od 16:05 i piątki od godz. 15: 15


Cel zajęć.
Proponowane zajęcia niosą ze sobą wiele korzyści dla dzieci w każdym wieku. Mają na celu rozwój koordynacji ruchowej, ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości. Ponadto uczą rozwiązywania konfliktów bez agresji.
Aikido jest sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika. Nie ma w nim ciosów, uderzeń ani kopnięć, są one tylko sygnalizowane. Zamiast tego kładzie się nacisk na równowagę oraz dba o to, żeby górę brały pozytywne emocje, aby to one stanowiły o sile jednostki. Te uniwersalne wartości są równie istotne dla obu płci, uczestnictwo w nich dziewczynek daje im świadomość możliwości wykonywania tych samych rzeczy co chłopcy, ci zaś są uczeni i przyzwyczajani do zasad tolerancji i nauczani pokory.
Ponadto dziecko, mając świadomość, iż jest to jakaś sztuka walki, staje się bardziej pewne siebie, odważniej pokonuje życiowe przeszkody.

Treningi dla dzieci są połączeniem elementów aikido z zabawą. Dzieci są zapisywane do odpowiednich grup w zależności od wieku i stopnia zaawansowania, a treningi w tych grupach są zróżnicowane – im starsze dzieci, tym więcej elementów technicznych. W grupach „młodszych” elementy te są raczej przerywnikiem zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Dla starszych dzieci są przeprowadzane egzaminy na stopnie uczniowskie kyu, z ramienia Polskiej Federacji Aikido. Przystąpienie do nich jest zupełnie dobrowolne, można ćwiczyć wiele lat, nie zdając ani jednego egzaminu, jeżeli nie ma się na to ochoty.
W miarę postępów w ćwiczeniu i po osiągnięciu odpowiedniego wieku, dziecko może przejść do grupy „dorosłej” i tam kontynuować treningi.

Zajęcia Aikido dla młodszych uczniów realizowane są w oparciu o 3 podstawowe założenia:
• zajęcia te mają dać dzieciom radość
• zajęcia te mają usprawnić dziecko
• zajęcia te mają być bezpieczne
Program zajęć to:
• techniki aikido
• podstawowe wiadomości o aikido
• ćwiczenia ogólnorozwojowe
• elementy gimnastyki korekcyjnej
• gry i zabawy ruchowe