Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Opłaty

Rok szkolny 2023/24

1. Czesne za rok szkolny 2023/2024 ustala się w następujący sposób:

a) Opłata za uczęszczanie do oddziału międzynarodowego klasy 1-3: 27.122,00 PLN
b) Opłata za uczęszczanie do polskojęzycznego pionu programowego klasy 4-8: 27.122,00 PLN
c) Opłata za uczęszczanie do polskojęzycznego pionu programowego klasa 9: 24.602,00 PLN
d) Opłata za uczęszczanie do niemieckojęzycznego pionu programowego klasy 1-12 : 27.122,00 PLN

2. W roku szkolnym 2023/2024 czesne dla nowo przyjętych uczniów polskojęzycznego pionu programowego wynosi 27.122,00 PLN.

 
Rabat rodzinny:
- pełnopłatne czesne za najstarsze dziecko,
- 10 % zniżki za następne dzieci z rodziny (dotyczy WBS i „Deutscher Kindergarten”).
Rabat rodzinny będzie uwzględniany automatycznie przy wystawianiu faktury.

Całą opłatę roczną (dotyczy tylko czesnego) mozna wnieść jednorazowo do 31.08.2023. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiony rachunek.

Istnieje również możliwość płatności czesnego w 4 równych ratach. Terminy płatności ratalnej są określone następująco: 15.09, 01.12, 01.03, 01.06.

Ważna wskazówka: opłata za podręczniki i pomoce naukowe zawarta jest już w czesnym.

W przypadku zapisania dziecka w trakcie roku szkolnego opłatę za dany rok szkolny w Szkole oblicza się mnożąc 1/10 opłaty za cały rok szkolny przez ilość miesięcy pozostających do jego końca (w czerwcu). Miesiąc rozpoczęty uwzględniany jest jako cały.

Dobrowolne lekcje religii katolickiej lub lekcji etyki w pionie międzynarodowym:

100 PLN za rok szkolny przy jednej godzinie tygodniowo
200 PLN za rok szkolny przy dwóch godzinach tygodniowo

Opieka popołudniowa

Model 1 "krótki" do godz. 15.00

                 koszt za jedno półrocze w PLN
   bez obiadu
 1 raz w tygodniu     200,00
 2 razy w tygodniu     400,00
 3 razy w tygodniu     600,00
 4 razy w tygodniu     800,00
 5 razy w tygodniu   1000,00Model 2 "długi" do godz. 18.00

   koszt za jedno półrocze w PLN
   bez obiadu
 1 raz w tygodniu                               490,00
 2 razy w tygodniu     980,00
 3 razy w tygodniu   1470,00
 4 razy w tygodniu   1960,00
 5 razy w tygodniu   2130,00


1. W wypadku, w którym chcieliby Państwo wyjątkowo skorzystać z opieki popołudniowej w dniu, którego Państwo wcześniej nie opłacili, istnieje możliwość dodatkowego zamówienia opieki.

- dwa raz w miesiącu lub każdorazowo, gdy dziecko zostaje w szkole by brać udział w szkolnych zajęciach –popołudniowych (popołudnie filmowe, przygotowanie do komunii) – 30 PLN za popołudnie

- w innym wypadku – 70 PLN za popołudnie.


Wyjaśnienia:

1. Powyższe kwoty obejmują opiekę świetlicy, godzinę odrabiania pracy domowej oraz uczestnictwo w kółkach zainteresowań.

2. Jeśli uczeń/ uczennica bierze udział jedynie w kółku zainteresowań, obowiązują te same w/w opłaty zgodnie z wybranym modelem.

3. W przypadku planowanych dodatkowych kosztów dotyczących zajęć pozalekcyjnych, informacja o ich wysokości będzie przekazana przy zapisywaniu dziecka na kółko.

4. Możliwość testowania kółek istnieje tylko w tzw. tygodniu próbnym.

5. Opłatę za zajęcia opieki popołudniowej wnosi się z góry na podstawie wystawionej faktury.

6. Powyższe opłaty są opłatami ryczałtowymi, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów z powodu nieobecności.

7. Warunki uczestnictwa obowiązują także dzieci spoza WBS.

8. Opieka popołudniowa czynna jest do godz. 18.00. Za spóźniony odbiór dziecka obowiązuje opłata w wysokości 50 PLN za każde rozpoczęte 30 minut.

9. Dzieci, które nie korzystają z obiadów mogą spożywać przyniesiony ze sobą posiłek (kanapki, sałatki) tylko w pomieszczeniu stołówki.Kółka zainteresowań dla uczniów klas 5-12


 Liczba kółek zainteresowań w tygodniu  koszt za jedno półrocze w PLN
 1 kółko zainteresowań  320,00
 2 kółka zainteresowań  430,00
 3 i więcej kółek zainteresowań  540,00


Wyjaśnienia:

1. Uczestnictwo w następujących kółkach, które są istotne dla życia szkolnego (np. musical, zespół muzyczny, Chór SchELF, Jugend debattiert) jest bezpłatne.

2. Nie ma możliwości darmowego testowania kółek.

3. Opłatę za zajęcia wnosi się z góry. Za nieuczestniczenie w wybranych zajęciach opłaty nie będą zwracane.

4. Warunki uczestnictwa obowiązują także dzieci spoza WBS.