Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Akademia Muzyczna WBS

Drodzy Rodzice Akademii Muzycznej WBS!

Od września 2021 rozpoczynamy pierwszy semestr w  Akademii Muzycznej WBS ! Wszystkich dotychczasowych uczniów oraz nowych serdecznie zapraszamy!
Dzieci i rodzice mogą w szkole, popołudniami uczyć się grać na instrumentach muzycznych.
Proponujemy:

 • pianinoLogo_nowe_obraz.jpg
 • perkusję
 • gitarę klasyczną, elektryczną, basową
 • ukulele
 • śpiew – POP
 • trąbkę
 • skrzypce
 • waltornię
 • flet prosty
 • flet poprzeczny
 • saksofon 
 • ksylofon
W przypadku zainteresowania możemy też zapewnić naukę na innych instrumentach. Zależnie od instrumentu nauka prowadzona będzie w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Niektóre instrumenty można wypożyczyć w szkole.

Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wymiarze godziny lekcyjnej – 45 minut oraz – 30 minut.
Proponujemy zajęcia indywidualne i w duetach. Na prośbę rodzica zajęcia instrumentu mogą być dwa razy w tygodniu. Organizujemy również zajęcia grupowe nauki gry na gitarze, perkusji i śpiewu dla początkujących jak i zaawansowanych.

Nasi uczniowie mają możliwość zdawania prestiżowego egzaminu muzycznego ABRSM. http://www.abrsm.pl/

Uczniowie szkoły WBS będą odbierani ze świetlicy na zajęcia przez nauczyciela instrumentu i po nich odprowadzani z powrotem do świetlicy.
Dzieci niemające opieki popołudniowej, a także starszych uczniów i dzieci z przedszkola, nauczyciel instrumentu odbiera z Infopointu i po zajęciach je tam odprowadza.

Pojedyncze odwoływane lekcje przez ucznia nie są odpracowywane przez nauczyciela instrumentu i koszt ich ponosi uczeń.
Jeśli uczeń odwoła dwie lekcje pod rząd i jest to dużo wcześniej zgłoszone np. choroba, wyjazd, nauczyciel zobowiązany jest jedną z nich odpracować.
Jeśli lekcja nie odbywa się z winy nauczyciela, musi być odpracowana.
W czasie ferii i dni wolnych w szkole WBS, zajęcia Akademii nie odbywają się.
Wszystkie lekcje w naszej Akademii prowadzone są przez bardzo dobrych i wykwalifikowanych muzyków.
Naszym celem jest aby nasi uczniowie rozwijali pasję do muzyki, grając solo i w zespołach muzycznych w naszej szkole. Aby reprezentowali ją na koncertach i konkursach w Warszawie, kraju i zagranicą (np. konkurs Jugend Musiziert).
Nasi Uczniowie mogą brać udział w kursach i warsztatach muzycznych dofinansowywanych przez państwo.

W ostatnim roku szkolnym zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w około 20 imprezach muzycznych w naszej szkole i poza nią. Nasi uczniowie byli laureatami konkursu muzycznego Jugend Musiziert w Warszawie, Brukseli, Sztokholmie. Występowali m. Inn. w Instytucie Goethego jak i w Filharmonii Narodowej w Warszawie...

Szkoła zapewnia pomieszczenia do prób i koordynuje pracę nauczycieli muzyków. Zajęcia Akademii Muzycznej są odpłatne. Koszt 45 minut zajęć indywidualnych wynosi 130 PLN, zajęć w duecie 150 PLN (75 PLN na ucznia). Koszt 30 minut zajęć indywidualnych wynosi 100 PLN, zajęć w duecie 130 PLN (65 PLN na ucznia).
Koszt zajęć grupowych gitary, perkusji lub śpiewu to 40 zł za zajęcia (45min.) przy pięciu uczniach i 50 zł za zajęcia (45 min.) przy czterech uczniach.
Opłaty naliczane są semestralnie, faktury wystawia szkoła.


Wszystkim życzę UDANEGO startu w nowym roku szkolnym i samych sukcesów w grze na instrumencie!

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Akademii Muzycznej WBS proszę o zgłoszenia bezpośrednio do mnie:
e-mail: akademiamuzyczna@wbs.pl
tel: 795 801 234

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest przekazanie mi podpisanej deklaracji uczniowskiej, regulaminu oraz wytycznych dotyczących zasad higieny w Akademii Muzycznej WBS. Można dostarczyć mi go osobiście lub mailem jako skan.

Dyrektor Akademii Muzycznej WBS
Marcin LemiszewskiDokumenty do pobrania:

List do Rodziców 08.2021 pobierz
Deklaracja przystąpienia do Akademii Muzycznej WBS pobierz
Regulamin Akademii Muzycznej WBS pobierz
Koncepcja higieny podczas zajęć pobierz
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NTS pobierz
Plakat informacyjny pobierz