Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Samorząd uczniowski

Do samorządu uczniowskiego mogą zwracać się uczniowie, którzy chcieliby zaangażować się w życie szkoły.

Samorząd spotyka się z przedstawicielami poszczególnych klas i jest odpowiedzialny za:

• reprezentowanie interesów uczennic i uczniów

• organizację różnego rodzaju aktywności w szkole

• przyjmowanie zgłoszeń i uwag od uczniów


Demokracja jest jedną z najważniejszych wartości w wizji Szkoły im. Willy'ego Brandta w Warszawie. Jest to nie tylko abstrakcyjna koncepcja, ale coś, co powinno być promowane już w młodym wieku.

Dlatego w WBS demokratycznie wybierani są przedstawiciele samorządu uczniowskiego. SV reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej, od uczniów podstawowych po maturzystów.
Każda klasa ma dwóch prelegentów, którzy reprezentują interesy każdej klasy na spotkaniach SV. Do tego dochodzą od tego roku prelegenci reprezentujący szkoły podstawowe, średnie i ponadpodstawowe. Wśród nich jest dwóch mówców wybieranych przez prawie wszystkich uczniów.Wszyscy mówcy angażują się pro bono dla dobra społeczności szkolnej.

W tym roku SV we współpracy z dyrekcją pomogła na przykład w umieszczeniu plastikowego serca darczyńców w szkole lub zorganizowała Dzień bez plecaka. Co więcej, wielu uczniów SV bierze udział w różnych konferencjach, np. dotyczących Kampusu, satysfakcji ze szkoły i wielu innych tematów/projektów.

Takie zaangażowanie uczniów przyczynia się do kształtowania życia szkolnego i uczy uczniów odpowiedzialnego korzystania z prawa do wypowiedzi.

Przewodniczący samorządu uczniowskiego poszczególnych poziomów w roku szkolnym 2023/24:


Przewodniczący samorządu uczniowskiego: Oktawia Mazur i Franek Domagalski
Przewodniczący poziomu licealnego: Franek Caruk i Oskar Swirtun
Przewodniczący klas 5-9: Anita Dżagarow i Maria Deskur
Przewodniczący szkoły podstawowej: Magdalena Brzozowska