Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Informacje ogólne

Klasowa Rada Rodziców i jej przedstawiciele

Na początku roku szkolnego rodzice każdej klasy wybierają na klasowym spotkaniu z rodzicami przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców i jego zastępcę na okres roku szkolnego. Są to przedstawiciele Klasowej Rady Rodziców, którzy reprezentują interesy klasy na posiedzeniach Rady Rodziców. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców są odpowiedzialni między innymi za przygotowanie uroczystości klasowych jak również pomoc w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów i problemów powstałych w klasie.


Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich rodziców poprzez współpracę z Zarządem Szkoły, Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym. Dyrekcja Szkoły ma obowiązek informowania Radę o wszelkich planach, a w szczególności o ograniczających przedsięwzięciach o charakterze strukturalnym, które wchodzą w zakres kompetencji Rady. Zadaniem Rady Rodziców jest wsparcie szkoły w zakresie wychowania i pracy pedagogicznej. Jego funkcją jest bycie ciałem doradczym. Może przedkładać pomysły i sugestie. Uchwały podejmowane przez Radę Rodziców powinny być źródłem wskazówek dla Dyrekcji Szkoły i Zarządu Towarzystwa prowadzącego Szkołę.

Regulamin Rady Rodziców znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce: Strefa Rodzica - Regulaminy - Regulamin Rady Rodziców.

Więcej informacji na temat Rady Rodziców, protokołów jej posiedzeń oraz Klasowych Rad Rodziców znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce: Rada Rodziców - Strona użytkowników.

Na Państwa maile czekamy pod adresem: elternbeirat[at]wbs.pl