Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Pion niemieckojęzyczny

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do klasy pierwszej pionu niemieckojęzycznego brane są następujące kryteria pod uwagę:

  • gotowość szkolna: fizyczno-motoryczna; umysłowa; dojrzałość socjalno-emocjonalna
  • znajomość języka niemieckiego
  • wiek
  • uczęszczanie do przedszkola WBS
  • rodzeństwo w szkole WBS
  • niemieckojęzyczne środowisko rodzin przybywających do Polski
Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej podejmuje dyrekcja szkoły. Decyzja ta jest nieodwołalna.

Rekrutacja do klasy 1 Pionu Niemieckojęzycznego na rok szkolny 2024/25 przeprowadzana będzie w dniach 04-06.03.2024.

W dniu 29.01.2024 (poniedziałek) o godz.18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców zaintersowanych zapisaniem dziecka do klasy 1 Pionu Niemieckojęzycznego.


Rozpoczęcie nauki od klasy 5 pionu niemieckojęzycznego jest możliwe w każdej chwili, o ile w danej klasie jest wystarczająca liczba wolnych miejsc. Do jednej klasy może być przyjętych maksymalnie 25 uczniów. Oprócz certyfikatu językowego B2 z języka niemieckiego warunkiem wstępnym przyjęcia do klas 9 i 10 osób, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki, jest pomyślna rozmowa kwalifikacyjna. Przyjęcie do klasy 11 może nastąpić z reguły tylko wtedy, gdy uczeń uczęszczał wcześniej do szkoły w Niemczech lub innej szkoły niemieckiej za granicą.