Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Stowarzyszenie NTS

Realizując umowę z dnia 01.09.2005 r. w sprawie założenia Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie (wejście w życie umowy dnia 29.04.2008r.) zarządzanie Szkołą zostało przeniesione 1.09.2009r. na Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie (NTS) (tłum. Deutscher Schulverein Warschau). Mowa tu o stowarzyszeniu wg prawa polskiego, wpisanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (XIII. Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego) pod numerem 0000150334.

Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie jest członkiem stowarzyszenia Weltverband Deutscher Auslandsschulen e.V. (WDA) - tłum. Stowarzyszenie Niemieckich Szkół Zagranicznych - stowarzyszenia, które założone zostało przez Niemieckie Szkoły Zagraniczne w maju 2003 r. w Berlinie. Patronat nad stowarzyszeniem WDA sprawuje Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Horst Köhler.

Najważniejsze cele i zadania WDA to:
  • Dbanie o dobro Niemieckich Szkół Zagranicznych
  • Wsparcie komunikacji pomiędzy narodami
  • Promocja języka niemieckiego
  • Wsparcie członków WDA

Dalsze informacje na temat Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej pod hasłami: struktura prawna, umowa szkolna, statut, zarząd, członkostwo.

Dokumenty do pobrania:

Statut - tekst jednolity obowiązujący od 11.02.2019 pobierz
Wniosek o przyjęcie do NTS pobierz
Regulamin Zarządu NTS pobierz