Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Umowa Międzynarodowa

1 września 2005 r. Minister Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasador Republiki Federalnej Niemiec podpisali

Umowę między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie (pdf)

Podpisanie odbyło się w obecności Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Marka Belki i premiera Nadrenii-Westfalii Jürgena Rüttgersa, którzy po zakończeniu ceremonii złożenia podpisów wzięli udział w 45-minutowej rozmowie z uczniami Szkoły im. Willy‘ego Brandta. Rozmowa toczyła się wokół osobistych doświadczeń spotkań niemiecko-polskich, problemów i możliwości przełamania istniejących po obu stronach uprzedzeń.

Umowa ta ma dla naszej Szkoły wielkie znaczenie:

Po mającej jeszcze nastąpić ratyfikacji Szkoła im. Willy’ego Brandta w Warszawie jest wspólną szkołą polsko-niemiecką, która działa według prawa polskiego jako zespół trzech szkół: niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego gimnazjum i niepublicznego liceum ogólnokształcącego. Kształcenie w niej odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu szkolnictwa ogólnego: szkole podstawowej, średniej szkole realnej i szkole średniej stopnia licealnego.


Umowę ratyfikowano ustawą 18 marca 2008 r.

Dokumenty do pobrania:

Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie. pobierz