Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Ważne informacje dotyczące nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie klas 9-12,

zgodnie z decyzją polskiego rządu w kolejnych dwóch tygodniach (17-28.05.21) uczniowie klas 5-11 będą uczestniczyć w zajęciach hybrydowych. Ponieważ klasy 4 zgodnie z niemieckim systemem szkolnictwa należą do szkoły podstawowej, uczniowie obu tych klas, na podstawie otrzymanego pozwolenia, mogę uczestniczyć w tym czasie w nauczaniu stacjonarnym. Stosownie do rozporządzenia MEN-u w szkole może przebywać ok. 50 % uczniów. Z uwagi na specyfikę naszej szkoły w kwestii lekcji łączonych, na zajęcia stacjonarne powrócą klasy tego samego rocznika. Oznacza to, że w pierwszym tygodniu (17-21.05) w szkole będą uczniowie klas 5, 7, 9 i 11, a w drugim tygodniu (24-28.05) uczniowie klas 6, 8 i 10. Chciałabym przypomnieć, iż w dniach 24-28.05.21 odbywać się będą w szkole ustne egzaminy maturalne, natomiast 25-27.05.21 egzamin ósmoklasisty.

Ponieważ powrót uczniów do szkoły po tak długim okresie nauki online oraz zachowanie odpowiedniego odstępu we wszystkich pomieszczeniach klasowych może być trudne, chcemy umożliwić korzystanie z dodatkowych sal lekcyjnych w przypadku potrzeby podziału klasy na grupy. Dlatego konieczna jest obecność w szkole całego grona pedagogicznego. Zgodnie z informacją w Wocheninfo uczniowie pozostający w domu otrzymają na początku tygodnia plan pracy na cały tydzień. Nauczyciele zostali poinformani, aby w kolejnych dwóch tygodniach (17-28.05.21) prace klasowe odbywały się tak jak dotychczas w formie prac zastępczych. W związku z dużym zaangażowaniem nauczycieli podczas lekcji stacjonarnych, zostają zawieszone zajęcia online. Jednak w najbliższym czasie zaproponujemy uczniom klas 5-7 możliwość skorzystania z dwóch godzin lekcyjnych w formie wideokonferencji (rano i w południe). Oferta ta ma służyć podtrzymania kontaktu z nauczycielami i kolegami. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach.

Nauczyciele oraz pracownicy socjalni szkoły są przygotowani na powrót uczniów do szkoły i możliwość wystąpienia trudności adaptacyjnych po tak długim okresie nauki zdalnej. Uczniowie będą musieli ponownie przyzwyczaić się do nauki stacjonarnej i obowiązujących w szkole zasad.

Po okresie 14 dni planowany jest powrót wszystkich uczniów do szkoły. Jak tylko otrzymamy oficjane informacje, niezwłocznie je Państwu przekażemy.

15.05 zostaje zniesiony nakaz noszenia maseczek na zewnątrz. Zasady te będą obowiązywały także w naszej szkole. W budynku nadal będą obowiązywały maseczki. W pomieszczeniach klasowych, gdzie zachowany jest dystans 1,5 metra, istnieje możliwość zdjęcia maseczki po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem. Powyższe zasady zostały skonsultowane i zaakceptowane przez przedstawiciela MEN-u. Prosimy o omówienie z Państwa dziećmi konieczności zachowania zasad zasłaniania ust i nosa.

Cieszymy się, że już wkrótce powitamy naszych uczniów w szkole i mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna będzie się stopniowo poprawiać.

Cały zespół WBS dziękuje za Państwa wsparcie w tym trudnym czasie.

Mit freundlichen Grüßen / Serdecznie pozdrawiam
Mechthild Hinsberger-Boguski
Schulleiterin / Dyrektor Szkoły