Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Czerwiec 2017

Nabycie nowego budynku dla Niemieckiego Przedszkola: Najważniejszym celem Zarządu w ostatnich miesiącach okazały się przygotowania do nabycia nieruchomości graniczącej z WBS, przy ulicy Hlonda 3 oraz zapewnienie finansowania dla tej inwestycji. Umowa przedwstępna została podpisana w marcu bieżącego roku, otrzymaliśmy także oferty finansowania z banków. Ponadto powołana została grupa robocza, która zajmuje się koncepcją, planowaniem i realizacją przeniesienia przedszkola i części świetlicy do nowej lokalizacji.

Koncepcja rozwoju szkoły / Kampus WBS: Odbyły się dwa spotkania robocze, zorganizowane i przeprowadzone przy współpracy Zarządu Stowarzyszenia NTS oraz Dyrekcji Szkoły, przy aktywnym udziale wszystkich gremiów szkolnych, które zostały włączone w proces kształtowania idei Campusu WBS. Spotkania będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Do końca roku szkolnego 2017/18 idea Campusu WBS powinna stać się rzeczywistością.

Inspekcja federalna (BLI): W kwietniu 2017 szkoła WBS została poddana intensywnej Inspekcji Federalnej (BLI) przeprowadzonej przez zespół trzech inspektorów. W ciągu tygodnia Inspektorzy przeprowadzili hospitacje 33 lekcji, rozmawiali z Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami, Członkami Zarządu, Dyrekcją Szkoły i stwierdzili, że Szkoła WBS może nadal szczycić się znakiem jakości i tytułem „Exzellente Deutsche Auslandsschule“!

Festyn letni: Wzorem lat ubiegłych Zarząd i Komisja Rewizyjna organizują podczas tegorocznego festynu letniego wspólne stoisko, na którym można będzie zasięgnąć informacji o Niemieckim Towarzystwie Szkolnym, jego strukturze i pracy tych społecznie działających gremiów.