Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Marzec 2019

Zmiany w Zarządzie NTS: w połowie marca pani Agnieszka Morawietz zrezygnowała ze swojej funkcji w Zarządzie NTS, w którym działała ponad 12 lat. Dziękujemy pani Agnieszce Morawietz za współpracę w Stowarzyszeniu i za długoletnie zaangażowanie na rzecz WBS.

Wolne stanowisko w Zarządzie nie zostanie obsadzone do następnego Walnego Zgromadzenia Członków NTS w listopadzie b.r.

Zgodnie ze statutem Zarząd w składzie pięcioosobowym jest dalej zdolny do podejmowania uchwał.

Obszary odpowiedzialności w Zarządzie zmieniają się w sposób następujący:


Akademia Muzyczna – Marzena Farion-Rzeźniczak oraz Marco Eull

Kwestie dot. nieruchomości – Peter Hartmann oraz Piotr Franciszkowski

PR & marketing – Marzena Farion-Rzeźniczak oraz Roman Lubczyk.Inne obszary odpowiedzialności pozostają bez zmian.