Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Listopad 2018

Europejski Kongres WDA 2018: w dniach 15-18 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć grupę ponad 50 przedstawicieli (dyrektorów szkół i członków zarządów) niemieckich szkół zagranicznych w Europie. Europejski Kongres został zorganizowany w Warszawie w ramach obchodów 50-lecia ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), jednocześnie wpisując się w nasz jubileuszowy rok. Była to m. in. okazja do dyskusji nt. strategii rozwoju szkół niemieckich, dzielenia się najlepszymi praktykami, jak również zaprezentowania naszego unikalnego modelu polsko-niemieckiej szkoły spotkań i dialogu oraz najbardziej różnorodnego i rozbudowanego merytorycznie campusu.


Zmiany w Zarządzie:
w dniu 26.11.2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia NTS: Zarząd NTS, Dyrekcja Szkoły oraz Przedszkola, jak również Komisja Rewizyjna przedstawili swoje roczne sprawozdania oraz najważniejsze zadania na rok szkolny 2018/2019. Omówiono również sprawozdanie finansowe 2017/2018 i przedstawiono sytuację finansową na rok szkolny 2018/2019 wraz z prognozą na rok 2019/2020.
Członkowie Stowarzyszenia wzięli ponadto udział w wyborach do Zarządu NTS oraz do Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu na rok szkolny 2018/2019:

Piotr Franciszkowski - Przewodniczący Zarządu
Roman Lubczyk - Zastępca Przewodniczącego
Marco Eull - Skarbnik
Peter Hartmann – Zastępca Skarbnika
Agnieszka Morawietz – Członek Zarządu
Marzena Farion-Rzeźniczak – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną na rok szkolny 2018/2019 tworzą:
Frank ter Borg
Janusz Ferdynus
Simon Schreyer