Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Luty 2017

Nowy budynek dla Niemieckiego Przedszkola:
Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NTS, w fazie przygotowań do finalizacji transakcji, zostały zebrane oferty na przeprowadzenie audytu prawnego oraz technicznego nieruchomości. Po sprawdzeniu i porównaniu ofert wybranym przez Zarząd oferentom zostały udzielone zlecenia. Do końca lutego br. Oczekiwane są ostateczne wyniki audytów i oceny ryzyka transakcji. Kolejne kroki to analiza i ocena wyników oraz zawarcie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości.

Priorytety pracy Zarządu w roku szkolnym 2016/17:

- komunikacja
- rozwój szkoły
- nowy budynek dla Niemieckiego Przedszkola

Podział zadań oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu:Martin Edelmann
(Przewodniczący Zarządu)
 
Kwestie personalne
Kwestie dotyczące nieruchomości
 
Daniel Kaliszuk
(Zastępca Przewodniczącego Zarządu)                                                                                

Projekt zakupu nowego budynku dla   Niemieckiego Przedszkola
Kwestie dotyczące Akademii/Akademia Piłkarska                                                                                                                              

Mirko Zenkert
(Skarbnik)
 
Kwestie finansowe
Kwestie dotyczące nieruchomości
Piotr Franciszkowski
(Zastępca Skarbnika)


Kwestie personalne
Kwestie finansowe
Kwestie dotyczące Niemieckiego Przedszkola
 

Agnieszka Morawietz
(Członek Zarządu)


Projekt zakupu nowego budynku dla Niemieckiego Przedszkola
Koncepcja rozwoju WBS/rozwój WBS, w  szczególności: współpraca/wymiana
Sprawy dotyczące Akademii/Akademia Muzyczna
 
Veit Stutz
(Członek Zarządu)

Koncepcja rozwoju WBS/rozwój WBS, w szczególności
Kwestie dotyczące Niemieckiego Przedszkola
 Dyżury Zarządu:
Aby umożliwić Państwu bezpośrednią komunikację z Zarządem, chcielibyśmy zaproponować regularne dyżury Zarządu w każdy pierwszy piątek miesiąca (zgodnie z rytmem Willys-Café) w godzinach 8:00 – 11:00.
Ponadto Pani Agnieszka Wysocka oraz wszyscy członkowie Zarządu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.