Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Listopad 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków NTS


28.11.2022 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie. Podczas zgromadzenia do grona przedstawicieli Zarządu NTS na 3-letnią kadencję zostali ponownie wybrani:

- Marco Eull
- Piotr Franciszkowski
- Roman Lubczyk
- Aldona Orman

Swoją działalność w Zarządzie również będą kontynuować Pani Marzena Farion-Rzeźniczak oraz Pan Peter Hartmann, zatem skład Zarządu NTS w roku szkolnym 2022/23 nie ulega zmianie.

Członkowie Stowarzyszenia wzięli również udział w wyborach do Komisji Rewizyjnej.
Do Komisji Rewizyjnej na roczną kadencję zostali wybrani:

- Karol Depczyński
- Janusz Ferdynus
- Arda Yurdatapan
- Christian Kuhr

Więcej informacji znajdą Państwo w odpowiednim czasie w protokole z tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków NTS.