Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Wrzesień 2016

W tym miejscu Zarząd NTS publikować będzie informacje na temat podjętych decyzji oraz planowanych inicjatywach.

WRZESIEŃ 2016

• Budowa lub kupno budynku przedszkola: Również podczas wakacji Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego zajmował się kwestią kupna lub budowy nowego budynku dla niemieckiego przedszkola „Deutscher Kindergarten”. Oferty są sprawdzane, a wyniki prac i konkretne propozycje zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28 listopada 2016 roku.

• Koncepcje inkluzji: Podążając za powszechnymi w niemieckim szkolnictwie tendencjami do wdrażania w szkołach modelu inkluzji oraz w odpowiedzi na przypadek dziecka chorego na cukrzycę w niemieckim przedszkolu „Deutscher Kindergarten”, Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego zajął się tematyką rekrutacji oraz nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Po sprawdzeniu prawnych uwarunkowań, jak również kwestii związanych z odpowiedzialnością, Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego, jako Organ prowadzący szkołę, opracował dokument przedstawiający stanowisko Stowarzyszenia. Ponadto przedszkole jak i szkoła przygotowały własne koncepcje wdrożenia inkluzji. Projekty będą dalej opracowywane celem ujednolicenia koncepcji.

• Podział klas na grupy - niemiecki jako język obcy: aby wesprzeć efekty nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, klasy I-III z początkiem roku szkolnego zostały konsekwentnie podzielone na dwie grupy, każda po 4 godziny tygodniowo. Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego poparł przedstawiony przez Dyrekcję Szkoły projekt oraz oddał do dyspozycji środki potrzebne do realizacji projektu.

• Nowy Pełnomocnik Zarządu: Po rozdzieleniu funkcji Dyrektora Administracyjnego i Pełnomocnika Zarządu w nowym roku szkolnym funkcję Pełnomocnika Zarządu z dniem 22 sierpnia br. objęła Pani Agnieszka Wysocka. Pani Wysocka jest do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących Zarządu i Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego. Dane kontaktowe Pełnomocnika Zarządu: tel. +48 570 520 881 oraz e-mail: a.wysocka@wbs.pl.

• Gabinet pielęgniarki szkolnej: Pani Sara Ciborek, a wraz z nią gabinet pielęgniarki szkolnej jest obecnie czynny dla wszystkich uczniów we wtorki i czwartki w godzinach od 8:30 do 15:00.

• Biblioteka: Projekt „Biblioteka“ był kontynuowany również podczas wakacji. Większośc książek została zinwentaryzowana i Pani Joanna Koszykowska zaprasza wszystkie uczennice i uczniów, jak również rodziców od poniedziałku do czwartku między godziną 10:00 a 16:00, a w piątki między godziną 11:15 a 14:15.

• Oświetlenie boiska: Podczas wakacji został zrealizowany jeden z projektów z listy priorytetów pracy Zarządu na obecny rok szkolny – oświetlenie boiska szkolnego. Zarząd przeanalizował wszystkie oferty i po ożywionej dyskusji przyznał środki na realizację projektu. Oświetlenie zostało zainstalowane, a boisko oddane do użytkowania.

• Przebudowa placu zabaw: Na dziedzińcu szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami pojawiło się nowe wyposażenie. Zamontowana została równoważnia i dzięki pracy naszych Konserwatorów zbudowana została altana z miejscem do przechowywania zabawek oraz weranda dla uczniów szkoły podstawowej.

• Budynek szkoły: Również podczas wakacji rozpoczęły się prace firm budowlanych w ramach usług gwarancyjnych i będą kontynuowane w ciągu roku szkolnego.