Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Listopad 2019

Termin spotkania informacyjnego z pracownikami NTS:
W dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie z pracownikami NTS. Celem spotkania jest podsumowanie roku szkolnego 2018/19 przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków NTS.

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków NTS:
W dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków NTS. Oficjalne zaproszenia zostały wysłane do Członków Stowarzyszenia, a odpowiednie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Informacje ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków NTS z dnia 25 listopada 2019r.:

W dniu 25 listopada 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego (NTS). Podczas zgromadzenia wybrano czterech Członków Zarządu na trzyletnią kadencję: Piotra Franciszkowskiego, Marco Eulla, Romana Lubczyka oraz Aldonę Orman.

Do Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2019/20 zostało wybranych czterech członków: Frank ter Borg, Arda Yurdatapan, Karol Depczyński oraz Janusz Ferdynus.

Ponadto Walne Zgromadzenie uchyliło uchwałę nr 3 w sprawie dostosowania czesnego Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie od roku szkolnego 2020/21 (§14 ust. 4 pkt. 9 Statutu NTS), która została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 28 lutego 2019 r. Tym samym uchwała niezwłocznie wygasła.

Jednocześnie Zarząd został zobowiązany do dalszych prac nad czesnym roku szkolnego 2020/21.

Dalsze informacje będzie można znaleźć w protokole tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.