Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Styczeń-Luty 2019

Posiedzenie Komisji statutowej: w dniu 29.01.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Komisji statutowej. Jej członkowie kontynuują pracę nad zmianami w statucie NTS, które podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków NTS we wrześniu 2018 r., zostały przesunięte do dalszych uzgodnień. Podczas posiedzenia dyskutowano o możliwych rozwiązaniach na bazie statutów innych stowarzyszeń prowadzących niemieckie szkoły zagranicą. Trwa prawne wypracowanie zapisów i związany z tym etap uzgodnień.

Dotychczasowe zmiany w statucie NTS przyjęte przez sąd: w dniu 11.02.2019 r. zmiany w statucie, przegłosowane przez członków NTS na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2018 r., zostały przyjęte przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Obowiązująca treść jednolita statutu jest dostępna dla wszystkich członków NTS na stronie internetowej WBS, w zakładce Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków NTS: w dniu 28.02.2019 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkowie NTS zadecydowali o wprowadzenie podwyżek opłat w WBS oraz w Deutscher Kindergarten od nowego roku szkolnego. Zgromadzenie poprzedzało spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców w dniu 07.02.2019 r. Podczas spotkania Zarząd oraz Dyrekcja Szkoły przedstawiła analizy i propozycje oraz uzasadnienia dla konieczności wprowadzenia nowych opłat. Regulamin opłat, obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020, dostępny jest na stronie Szkoły WBS oraz na stronie Przedszkola Deutscher Kindergarten.