Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Grudzień 2016

GRUDZIEŃ 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia NTS:
28-ego listopada br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego. Wolę rozwoju oraz odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich naszych gremiów, jednoznacznie potwierdziły podjęte w tym roku przez Walne Zgromadzenie decyzje, wyznaczające kierunki działania istotne dla przyszłości całej społeczności WBS. Jako najważniejsza należy wymienić tu uchwałę o zakupie nieruchomości dla „Niemieckiego Przedszkola” jako milowego kroku w kierunku utworzenia Campusu WBS.
28-ego listopada br. w związku z zakończeniem kadencji czterech Członków Zarządu, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o powołaniu nowych Członków Zarządu NTS na kolejny okres trzech lat: Pani Agnieszka Morawietz (ponowny wybór), Pan Martin Edelmann, Pan Piotr Franciszkowski oraz Pan Veit Stutz.

Wybór Komisji Rewizyjnej: Walne Zgromadzenie NTS wybrało również 28-go listopada br. pięciu nowych Członków Komisji Rewizyjnej na roczną kadencję. Są to: Dr. Thorsten Leipert, Małgorzata Eull, Sabine Kloss-Tullius (ponowny wybór), Agnieszka Nowak-Błaszczak, Maciej Kozarzewski.

Ukonstytuowanie się Zarządu NTS: Pierwsze konstytuujące posiedzenie Zarządu NTS odbyło się w dniu 6-go grudnia br. Podjęto decyzję o podziale funkcji między Członków Zarządu: Martin Edelmann (Przewodniczący), Daniel Kaliszuk (Zastępca Przewodniczącego), Mirko Zenkert (Skarbnik), Piotr Franciszkowski (Zastępca Skarbnika), Agnieszka Morawietz (Członek Zarządu), Veit Stutz (Członek Zarządu).