Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Listopad 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie

27.11.2023 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków NTS z wyborami do Zarządu.
W związku z upływem kadencji Pani Marzeny Farion-Rzeźniczak zaistniała konieczność obsadzenia tego stanowiska.

Pan Marcin Tomaszewski został wybrany przez Walne Zgromadzenie do grona Członków Zarządu NTS.
Gratulujemy Panu Tomaszewskiemu wyboru i życzymy mu wielu sukcesów w jego nowej roli.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Pani Farion-Rzeźniczak za jej wieloletnie społeczne zaangażowanie, wsparcie oraz aktywną działalność w Zarządzie i Niemieckim Towarzystwie Szkolnym.


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Karol Depczyński
2. Magdalena Szymaniak
3. Renata Augustyniak-Nogaś
4. Marcin Gerejczyk
5. Janusz Ferdynus