Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Wrzesień 2017

Zmiany personalne w WBS: Bieżący rok szkolny w WBS rozpoczął się pod znakiem zmian, w szczególności w gronie pedagogicznym: sześciu nowych nauczycieli delegowanych z Niemiec dołączyło do zespołu WBS w Warszawie, jak również wielu nowych nauczycieli z Polski i Niemiec.

Ponadto jeszcze raz witamy Panią Mechthilde Hinsberger-Boguski, która w nowym roku szkolnym przejęła obowiązki Dyrektora Szkoły i zastąpiła Pana Jörg’a Frobieter’a, który w lipcu tego roku pożegnał się z WBS i wrócił do Niemiec.

Również nowy Dyrektor Administracyjny Pan Bogusław Wiśniewski przejął obowiązki i kierownictwo administracją WBS w dniu 4 lipca br.

Zmiany w Zarządzie:
Pod koniec sierpnia dwóch członków Zarządu – Pan Mirko Zenkert oraz Pan Veit Stutz – z powodów osobistych złożyło rezygnację ze swoich funkcji w Zarządzie NTS. Celem uzupełnienia składu, Zarząd podjął działania przewidziane zapisami statutowymi. Pan Roman Lubczyk oraz Pan Roland Sprung, którym zaproponowane zostały funkcje w Zarządzie, zdecydowali się podjąć wyzwanie.

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków NTS:
27 listopada br. odbędzie się najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków NTS. Oficjalne zaproszenia zostaną wysłane do Członków Stowarzyszenia na początku listopada.